Pressmeddelande 2010-06-18

Innanför eller utanför?

Ett möte med slöjbeklädda kvinnor i Yemen blev utgångspunkten för Lena Mellergårdhs konstutställning ”Innanför eller utanför”. Slöjan väcker reaktioner i vår kultur. Med textilkonsten som medel undersöker hon frågor om yta och innehåll, tillhörighet och utanförskap.

Lena: Våren 2009 fick jag möjlighet att besöka Yemen. Något som gjorde starkt intryck på mig i det yemenitiska samhället, var det stängda. Det övertäckta. Svartklädda kvinnor. Inte släppa in. Gömma och dölja. Det yemenitiska samhället är på många sätt olikt vårt. Kvinnor och män lever ganska åtskilda. Kvinnorna får inte visa sig offentligt utan att bära täckande kläder, vilket även innebär att man oftast täcker ansiktet med en slöja.

Som konstnär lockas jag av den stängda ytan. Jag fascineras av hur ett stycke tyg kan vara så betydelsefullt. Jag lockas till att lyfta på slöjan. Gå bakom förhänget. Det leder in mig på de existentiella frågorna, som alla människor måste förhålla sig till. Allt är inte bara utsida. Vad döljer sig bakom, innanför? Vi kanske tycker att kvinnor med slöja har ett begränsat synfält. Men har också vi i väst sådant som begränsar vårt synfält?

Slöjan är den gemensamma nämnaren för flera av de verk som visas på Krukmakarens hus i Visby. Utställningen innehåller ett antal kvinnoporträtt och tredimensionella objekt, alla med utgångspunkt i textila material. Lena arbetar med screentryck och resultatet blir ett slags ”grafik på textil”.

Lena Mellergårdh har de senaste åren deltagit i flera utställningar i södra Sverige. Hon har valts ut att göra utsmyckningar i såväl företagsmiljöer som kyrkorum. 2001 var hon inbjuden som skandinavisk konstnär att göra en utställning i Kina.

Utställningen, som sker i samarbete med tidningen DAGEN och Frälsningsarmén i satsningen ”(G) som i Gud” under Almedalsveckan, invigs med vernissage söndag den 4 juli på Krukmakarens hus i Visby.

Dessutom medverkar Lena på måndag den 5 juli, tillsammans med Lasse Mellergårdh, i ett kvällsprogram med utgångspunkt i utställningen. Utställningen pågår till och med den 16 juli.