Några tankar kring utställningen

Någon gång mitt i livet kan det hända att man stannar upp och vänder sig om. Börjar undersöka sin bakgrund och ställer frågor som: varifrån kommer jag? Vad har påverkat mig till att bli den jag är? Vid en sådan vändpunkt började jag intressera mig för mina rötter. Det ledde till min farmor, Ester. Vi fick några år tillsammans, men som oftast upptäcker man för sent att den äldre generationens kunskaper och erfarenheter är viktiga.

Ester Svensson föddes 4/9 1896 i Kåretorp. Vid 12-13 års ålder flyttade hon hemifrån och arbetade som piga i Skönningared. Hon utbildade sig till sömmerska i Göteborg och arbetade bl.a. hos Banmästarns, nuvarande Manufakturen i Älvängen, under tidigt 1920-tal. 1928 gifte hon sig med Otto Karlsson, även kallad ”Lyckes Otto”. De fick två söner. Livet som sömmerska fick nu delas mellan familjen och gården. Ester avled 16/9 1989.

Resan i Esters liv blev också en resa i det egna arvet. Det textila arvet. I hennes fotoalbum finns ett antal bilder som speglar hennes liv. Där lyser även det tidstypiska igenom. Modet, hattarna, umgänget med familj och vänner. Men fotona innehåller även ren bildmässig information. I bilderna syns trädgårdar och ängar, flagnande målarfärg och trasiga tapeter som bildar ett slags mönster i bakgrunden. Dessa mönster har bearbetats, förstorats, skurits ut och blivit större bildytor. De får symbolisera livsmönstren som gått i arv. I bilderna växlar fokus mellan bakgrund och motiv. I den spänningen finns en tanke: Bakgrunden är viktig för motivet – bakgrunden är viktig för framtiden.

Utställningen behandlar flera teman inom det textila området. Utgångspunkten är bilderna i Esters fotoalbum. De blir till porträtt och collage i form av screentryck och maskinbroderi. Sömmerskans attribut såsom mönster, sömmar, trådar och redskap, gestaltas genom olika objekt. Även modet har en plats i form av hattar och kläder.

Klänningsliv, provliv, dräktliv, mönsterliv… Det finns många olika benämningar på livet man använder vid måttsömnad. I utställningen får alla dessa olika liv vara en bild för Livet vi lever. Med avtryck och intryck av möten och miljöer.

Möt Ester – en kvinna som gjort intryck på sin samtid och avtryck på framtiden.