Blog Image

studio lemel design

Lena Mellergård

Välkommen till min blog! Under de olika kategorierna finner du bilder på konst, utställningar och textil form.

Konstrunda Gislaved/Gnosjö

Konst, Utställning Posted on 05 Jan, 2020 20:14

13-14 april 2019 Konstrunda i Gislaved och Gnosjö kommuner. Gemensam utställning i Glashuset Gislaved där ett konstverk från varje deltagare finns representerat. Med hjälp av karta åker man runt till olika konstnärers ateljéer.

Jag fick möjlighet att delta i årets runda och visade mina konstverk
i Gamla Gummifabriken.

Jag arbetade vidare med temat KROPP – RUM – TID

KROPPEN i rummet och i tiden
Kroppen i ett hus
Kroppen som ett hem
Människan med kärna och fyllnad

RUMMET och tidens påverkan på kroppen
Ytor med spår
Märken och sår
Kroppens avtryck i tiden

TIDEN som ett rum för livet
Ett utrymme för allt vi bär
Packar, samlar
Bevarar
Håller ihop
Håller omKROPP RUM TID

Konst Posted on 05 Jan, 2020 19:38

November 2018.
Första utställningen på Mellergarden Studios, vårt ställe i Hjälshammar, strax utanför Värnamo.
Under två helger visar jag en serie objekt i blandteknik med temat KROPP – RUM – TID.

Här syns “Brains” – kuber med fyllningar.