13-14 april 2019 Konstrunda i Gislaved och Gnosjö kommuner. Gemensam utställning i Glashuset Gislaved där ett konstverk från varje deltagare finns representerat. Med hjälp av karta åker man runt till olika konstnärers ateljéer.

Jag fick möjlighet att delta i årets runda och visade mina konstverk
i Gamla Gummifabriken.

Jag arbetade vidare med temat KROPP – RUM – TID

KROPPEN i rummet och i tiden
Kroppen i ett hus
Kroppen som ett hem
Människan med kärna och fyllnad

RUMMET och tidens påverkan på kroppen
Ytor med spår
Märken och sår
Kroppens avtryck i tiden

TIDEN som ett rum för livet
Ett utrymme för allt vi bär
Packar, samlar
Bevarar
Håller ihop
Håller om